Category Archives: ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ทำไมคุณถึงต้องการใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าเจ้าของบ้านตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรออยู่ในคุณสมบัติของพวกเขาหรือไม่ในบางช่วงของชีวิต ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าเราทุกคนจะต้องอาศัยในที่พักให้เช่าบางประเภทตรวจรับรองระบบไฟฟ้า เรายังจะจ้างบริการของช่างไฟฟ้าและพ่อค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อทำงานที่จำเป็นต้องทำที่บ้านการใช้ช่างไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวมักไม่ได้รับการพิจารณาจากเจ้าของบ้าน ซึ่งมักจะทำให้ผู้อยู่อาศัย

ตกอยู่ในอันตรายได้ ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าทรัพย์สินต้องได้รับการดูแลโดยเจ้าของบ้านที่รับผิดชอบและผู้เช่าที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม มีความสับสนทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับงานไฟฟ้าในทรัพย์สินที่เช่าตรวจรับรองระบบไฟฟ้าควรจ้างช่างไฟฟ้าเพื่อจัดหาใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับการทำงาน เพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับการคุ้มครองจากตำแหน่งประกันอย่างทั่วถึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในภาคการเช่าและผู้ชมเจ้าของบ้านเกี่ยวกับภาระผูกพัน

ควรมีการตรวจสอบไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทางกฎหมายด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า แต่ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านี้ รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าในบ้านควรดำเนินการโดยผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติหรือช่างไฟฟ้าและการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาตรวจรับรองระบบไฟฟ้าควรทำกับอุปกรณ์พกพาที่มีอยู่ในสถานที่เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่าใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่ลงทะเบียนผ่านโครงการผู้มีอำนาจของรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติ ใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดคือรายงานการตรวจสอบเป็นระยะตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในประเทศหรือเชิงพาณิชย์

ควรมีการตรวจสอบไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติตรวจรับรองระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าจะได้รับการตรวจสอบภายในทรัพย์สินของคุณและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามขนาดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และช่างไฟฟ้าจะให้รายงานการตรวจสอบตามระยะเวลาสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาทั้งหมดภายในที่พักอาศัยเป็นประจำทุกปี

หากมีปัญหาด้านความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ต้องทำให้กับเจ้าของบ้านกา

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ประจำปี

รทดสอบตรวจรับรองระบบไฟฟ้าสิ่งสำคัญคือต้องแนะนำให้ช่างไฟฟ้าทำการทดสอบ PAT กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพาทั้งหมดภายในที่พักอาศัยเป็นประจำทุกปี เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ที่จัดไว้ให้ภายในบ้านซึ่งอาจเสียบอยู่กับไฟฟ้าหลัก เช่น กาต้มน้ำของทีวี ไมโครเวฟ กฎหมาย การตรวจรับรองระบบไฟฟ้าถือเป็นเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าแบบพกพา การทดสอบ PAT จะต้องเสร็จสิ้นทุกปีโดยช่างไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาทั้งหมดที่มาพร้อมกับบ้านมีความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าอาจมีราคาแตกต่างกันไปตามจำนวนสิ่งของที่มีอยู่ในที่พักเจ้าของบ้านไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงคนเดียวที่มาพร้อมกับใบรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้า ผู้เช่าควรเข้าใจถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าของบ้านและเรียนรู้วิธีทำความเข้าใจปัญหาไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน