ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างการขนส่งและข้อกำหนดที่จำเป็น

ประกันภัยขนส่งสินค้า

 

ทำไมคุณควรจ่ายเงินเพิ่มเพื่อชำระค่าประกันสินค้า คำตอบสั้น ๆ คือ ประกันภัยขนส่งสินค้าเพราะด้วยจำนวนเงิน พิเศษ นั้น คุณจะได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่สินค้าของคุณสูญหายหรือเสียหาย อย่างไรก็ตามประกันภัยขนส่งสินค้า ให้เรานิยามการประกันภัยสินค้าในเชิงเทคนิคมากขึ้น การประกันภัยสินค้าโดยทั่วไปครอบคลุมการสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนของสินค้าที่อยู่ในความคุ้มครองของการประกันหากสินค้าดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือสูญหาย

ระหว่างการขนส่งและข้อกำหนดที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งหมดประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นผู้ดูแล ประโยคนี้โดยทั่วไปจะรวบรวมเงื่อนไขก่อนที่คุณจะสามารถเรียกร้องเงินประกันของคุณได้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบว่าการสูญเสียและความเสียหายของสินค้าไม่ได้ทั้งหมดและทุกประเภทประกันภัยขนส่งสินค้าทำให้เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าสามารถเรียกร้องเงินประกันได้แนวคิดหลักทั่วไปของการประกันภัยแนวคิดทั่วไปของการประกันภัยเหล่านี้ใช้กับการประกันภัยสินค้า

หากประกันสินค้าที่คุณซื้อไม่ได้ระบุสาเหตุของความเสียหาย

ด้วยโจทก์ควรมีผลประโยชน์เอาประกันภัย ดอกเบี้ยที่รับประกันได้เป็นเรื่องของกฎหมาย พูดง่ายๆ ก็คือ คุณมีผลประโยชน์ที่รับประกันได้กับสินค้า หากคุณยืนหยัดอยู่ในสถานะสูญหายประกันภัยขนส่งสินค้าเมื่อสินค้านั้นเสียหายหรือสูญหายแนวคิดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือ “ภัยที่เอาประกันภัย” ประกันภัยขนส่งสินค้าจะต้องเป็นต้นเหตุของความเสียหายหรือสูญหาย ศึกษากรมธรรม์ประกันภัยที่คุณซื้อหรือกรมธรรม์ที่เสนอให้คุณอย่างรอบคอบ หากไม่ชัดเจน ให้ถามผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่

นโยบายครอบคลุมมีอะไรบ้าง นี่เป็นสิ่งสำคัญ ประกันภัยขนส่งสินค้าหากประกันสินค้าที่คุณซื้อไม่ได้ระบุสาเหตุของความเสียหายประกันภัยขนส่งสินค้า คุณจะไม่สามารถเรียกร้องเงินจากการประกันภัยได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากการสูญเสียเกิดจากพายุไต้ฝุ่นโยลันดาและพายุไต้ฝุ่น หรือกิจการของพระเจ้า หรือภัยธรรมชาติไม่อยู่ในรายการ คุณอาจสูญเสียสินค้าของคุณโดยไม่มีค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียของคุณการยื่นคำร้องของคุณเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา บางคนอาจต้องการให้คุณตรวจสอบสินค้าของคุณเมื่อจัดส่งหรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

ข้อเท็จจริงที่ว่าสินค้าได้รับความเสียหายและระยะเวลาที่คุณต้องแจ้ง

บางคนอาจให้ระยะเวลานานขึ้นเช่นสองสามวัน บางส่วนอาจให้ความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ส่งมอบโดยมีการกระแทกหรือความเสียหายที่สังเกตได้บนพื้นผิวของกล่องหรือพัสดุประกันภัยขนส่งสินค้า เวลาที่กำหนดสำหรับความเสียหายบนพื้นผิวที่มองเห็นได้นั้นสั้นลง สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบระยะเวลาที่อนุญาตซึ่งคุณต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ

ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสินค้าได้รับความเสียหายและระยะเวลาที่คุณต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการประกันภัยทราบถึงการเรียกร้องของคุณเป็นเจ้าของเมื่อไหร่นี่เป็นสิ่งสำคัญประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนื่องจากคุณควรซื้อประกันสินค้าที่ครอบคลุมส่วนของห่วงโซ่อุปทานเมื่อคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็น เจ้าของของสินค้า สิ่งนี้มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จำแนวคิดพื้นฐานของเราหากไม่ครอบคลุม ไม่ได้รับการชดเชย สองเงื่อนไขที่ควรทราบ

 

Comments are closed.